Uutta ry

UUTTA ry on perustettu 17.3.2016 tukemaan ja tiivistämään Uudenmaan alueen työttömien yhdistysten toimintaa ja yhteistyötä.

Uudenmaan aluetoimintaa on järjestetty jo 1990-luvun alusta. STEA:n rahoittamassa kolmivuotisessa Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hankkeessa kehitetään paikallisyhdistysten rakenteita, valmistellaan yhteishankkeita, edistetään yhdistysten jäsenten työllistymistä sekä tehdään työttömien edunvalvontaa kunta- ja maakuntatasolla.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Uudenmaan liiton alueella toimivat työttömien rekisteröidyt yhdistykset tai oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimintaperiaatteena on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen, uusien työpaikkojen luominen ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

UUTTA ry tekee mielellään yhteistyötä kaikkien työttömien arjen- ja elämänhallintaa edistävien järjestötoimijoiden kanssa.​

 

Veikkaus