Uutisia

Syyskuun alkupuolella mielenkiintoinen ja tärkeä Uudenmaan työttömien aluekokous, jossa kokoamme Työttömien Keskusjärjestön kanssa terveisiä ministeritapaamiseen - Tule keskustelemaan!
Alussa VTT Pekka Tiaisen alustus: Täystyöllisyyden mahdollisuus hidastuvan kasvun oloissa.
...

View on Facebook

Kaunista juhannusta kaikille! toivottaa Sari & Uutta ry ...

View on Facebook

UUTTA RY:N KANNANOTTO 20.6.2019:
Työttömyyden hoito vaatii myös perusturvan tason tarkistamista

Antti Rinteen hallituksen työllisyystavoite on kunnianhimoinen ja onnistuessaan luo lisää työtä monelle, myös pitkäaikaistyöttömälle. Uudenmaan työttömät pitävät hyvänä sitä, että palkkatukea tullaan lisäämään. Myös järjestöjen työllistämisen ylärajan purku on myönteinen ratkaisu. Te-palveluiden kehittäminen on tärkeää ja siihen hallituksen esityksessä myös kiinnitetään huomiota.

Aivan erityisesti Uudenmaan työttömiä miellyttää aktiivimallin leikkurien purkulupaus, joka tulisi toteuttaa välittömästi. Aktiivimallin vaihto esimerkiksi ansiosidonnaisen porrastukseen herättää jonkin verran huolta. Mahdollisessa porrastuksessa työttömien minimiansio ei saa nykyisestä enää heiketä. Uudenmaan työttömät haluavat nostaa esille sen, että perustoimeentulo on Suomessa edelleen hyvin matala ja peruspäivärahan tulisi kattaa suurempi osuus elinkustannuksista. Pelkät indeksikorotukset eivät kohenna työttömän toimeentuloa riittävästi.

Hallitusohjelman työttömyyttä koskevien esitysten ohuudesta huolimatta näyttää siltä, että nykyinen hallitus suhtautuu työttömyyteen olennaisesti rakentavammin kuin edellinen hallitus. Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö - UUTTA ry kehottaa työttömiä ja työttömien järjestöjä olemaan aktiivisia hallituksen ja siihen kuuluvien puolueiden sekä työvoimaviranomaisten suuntaan ja pyrkivän sitä kautta vaikuttamaan asioihin. On syytä olettaa tai ainakin toivoa, että työttömillä on nyt lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia ja että työttömiä kuunnellaan paremmin kuin ennen.

Uudenmaan aluejärjestön puolesta,
Mika Välipirtti
puheenjohtaja
...

View on Facebook